Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is aangepast op 17-09-2020.

Gemeente Nijmegen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze websites onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze websites op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: nijmegen.nl wordt dagelijks automatisch getoetst.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van onze websites?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze websites, laat het ons dan weten.

Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de sites. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring.

Toegankelijkheidsverklaringen

Nog niet van alle websites, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen vallen, zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Er loopt een onderzoek naar de toegankelijkheid van deze websites. In het overzicht van toegankelijkheidsverklaringen vindt u een overzicht van de websites en de status van de onderzoeken.

Het toegankelijkheidslabel van makelpunt.nijmegen.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.